Temizlik Hizmetleri

Temizlik Hizmetleri

Sizlere, “Kaliteli Hizmet Standardı”nı sunmak amacıyla temizlik sürecinin her aşamasını uzman bir bakış açısıyla değerlendiren ICS GRUP, kalitenin sürekliliğinin sağlanması için de gerekli altyapı ve donanıma sahip olması bilincini taşımaktadır. Bu amaçla; gerek malzeme ve ekipman gerekse personel kalifikasyonu gibi konularda sizlerin ihtiyaç ve beklentilerini aşarak kendi standartlarını geliştirmiştir.

Sizlerden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan hizmet çözümlerimizin yanı sıra sizlere yönelik ve sunduğumuz hizmetlerde bizi farklı kılan raporlama, sürekli ve etkin haberleşme, hizmet geliştirme gibi faaliyetlerimiz kurumsal kimliğimiz bir parçasıdır.

Proje Yönetim Modeli
Projelerimiz Operasyon Birimi altında yine firmamızın Mali İşler ve Satış Pazarlama Birimlerimize paralel olarak sizin gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde yönetilmektedir. Proje bazlı çalışan deneyimli ve profesyonel Proje Yöneticilerimiz; gereksiniminize uygun kalifikasyona ve problemlerinizi zaman kaybetmeden çözme becerisine sahip sahip kişiler dikkatlice seçilmektedir. Bu nedenle Merkez den yönetim modeli yerine Merkez destekli Yerinden Yönetim Modelini benimsemekteyiz.

Malzeme ve Ekipman Yönetimi
Temizliğe mazur kalan her türlü yüzey de kullanılacak malzeme ve ekipman o yüzeyde yapılan temizliği etkileyen en önemli faktördür. Bu nedenle kullanılacak ekipman veya malzemenin doğru seçilmesi ve iş veren açısından ekonomik olması da gerekir. Makine Parkımız tamamen sizlerin gereksinimlerinize göre şekillendiği gibi bizlerin uzman görüşleriyle desteklenmektedir.

ICS GRUP, sahip olduğu  makine parkı ve seçtiği ürünlerle bu güne kadar sizlerin beğenisini ve güvenini kazanmıştır. TSE, ISO ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) onaylı ürünler kullanarak ekolojik dengenin korunması konusunda duyarlılığını göstermektedir.

Süreç Yönetimi
Sunulacak Hizmetler sırasıyla şu aşamalardan geçmektedir.
 

Teklif Aşamasında;

 • Keşif Raporu
 • Fizibilite Raporu
 • Hizmet Çeşitlendirmesi
 • Makine ve Ekipman Seçimi
 • Malzeme Seçimi
 • Fiyatlandırma

Teklif Onay Aşamasında;

 • Hizmet  Aksiyon Planının hazırlanması
 • Yıllık Bakım Planının hazırlanması
 • Makine ve Ekipmanın temini
 • Malzeme temini
 • Personel seçimi

Proje Başlama Aşamasında;

 • Yıllık Denetim Planının hazırlanması
 • Yıllık Eğitim Planının hazırlanması
 • Personel Dağılım Çizelgesinin hazırlanması
 • Hizmet Sunum Talimatlarının projeye uyarlanması
 • Ürün Güvenlik Bilgi Formlarının sunulması 

Süreç Yönetimindeki amacımız, sizlere daha etkin ve sürekliliği olan bir temizlik olgusunu  sunmaktır.

Personel Eğitimi
Kadromuzda bulunan tüm personel çalıştığı departmanla ilgili mesleki eğitimlerini belirli bir eğitim programı çerçevesinde almaktadır. Bu eğitim programı personelin alması zorunlu temel eğitimlerimiz içeren Yıllık Eğitim Planı ile düzenlenmektedir. Ayrıca projelerden gelen eğitim talepleri de niteliğine bakılmaksızın karşılanmaktadır. Eğitimlerimiz Eğitim Departmanı tarafından sağlandığı gibi, çeşitli kurumların müşterilerine sağladıkları eğitimlerden de dönem dönem faydalanılmaktadır.
 
Eğitimlerimiz eğitim sınıflarında, modern eğitim teknikleri kullanılarak görsel ve uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Ayrıca proje bazlı iş başı eğitimleri, oryantasyon ve ekip çalışmasına yönelik uygulamalı eğitimlerimizde projelerde verilebilmektedir. Verilen eğitimler test ve gözlemci değerlendirmeleri ile ölçülüp istatistiki sonuçların Eğitim Birimi ve İlgili Birimlerce değerlendirilmesinden sonra ortaya çıkan sonuçlara göre hareket edilmektedir.

© 2014 - ICS | Entegre Çözüm Merkezi - Temizlik, Güvenlik - Her hakkı saklıdır.

Başa Dön