Projelerimizden Bazıları

  • SEA PEARL ATAKÖY
  • SEA PEARL ATAKÖY
  • SEA PEARL ATAKÖY

ICS TEMİZLİK A.Ş. olarak 2015 yılında genel temizlik ve konsiyerj hizmeti  vermeye başladığımız Sea Pearl sitesinde ilk günkü heyecanla sürdürdüğümüz  hizmet anlaşımız başarılı bir şekilde devam etmektedir.  Sektörün kalite standartlarını yükseltmek ve sunduğumuz hizmet servislerimiz ve profesyonel çalışma anlayışımızla seçkin ailelerimize en iyi hizmeti elde etmelerini sağlayan şirketimiz, değişen ve gelişen dünyada sektördeki değişimlere ayak uyduran değil, gelişimleri ve değişimleri tayin eder duruma gelmiştir.

Sea Pearl'de Temizlik Yönetimi
Sea Pearl sitesinde oluşturulan, bir şirket merkezi olabilecek statüdeki ki temizlik hizmetleri yönetim ofisinde kanuni ve idari yönden işin işleyişini aksatmayacak , anlık haberleşme, sevk ve idarenin sağlanabildiği tüm imkanlar sağlanmış olup proje sorumlusu ve yardımcıları tarafından başarılı bir şekilde idare edilmektedir.

Sea Pearl'de Eğitim ve Denetim

Sea Pearl de başarının devamlılığı, hizmet kalitesinin arttırılması ve sürekli gelişim prensibimize bağlı olarak tüm personellerimize periyodik iş eğitimleri bünyemizde bulunan yetkili ekip tarafından, iş güvenliği ve buna bağlı ilk yardım, yangın, doğal afet vb. konularda ki eğitimleri tarafımızca yetkilendirilen görevliler tarafından, kişisel gelişim, kendini ifade, iletişim vb. konulardaki eğitimleri ise uzman ekibimiz tarafında sağlanmaktadır.

Personel ve iş denetimlerimizde periyodik olarak denetim ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Denetimlerimiz proje ve personel bazlı olmak suretiyle iki aşamalı olarak yürütülmektedir.

Proje bazlı denetimlerimiz verilen hizmetin genel değerlendirmesinde önem arz etmekle birlikte, personel bazlı denetimlerimiz performans yönetimi ve oluşabilecek muhtemel eksikliklerin önceden tespiti ve önlem alınması hususunda önem arz etmektedir. Tarafımızca yapılan denetimler anlık olarak değerlendirilmekte , görülen aksaklıklara dair iş planı yayınlanmakta ve analiz raporları dahil tüm hususlar idare ile paylaşılmaktadır.

Sea Pearl'de İş Güvenliği
Sea Pearl sitesinde vermiş olduğumuz hizmet, kalite politikalarımız gereği iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmekte, denetlenmektedir.

Çalışanlarımız sağlık ve güvenliği önceliğimizdir. Bu kapsamda risk analizlerinin yapılması, gerekli önlemlerin alınması , eğitimlerin verilip sertifikalandırılması, periyodik muayenelerin yapılması vb. tüm ilgili konular olması gereken çerçevede değerlendirilmektedir.

© 2014 - ICS | Entegre Çözüm Merkezi - Temizlik, Güvenlik - Her hakkı saklıdır.

Başa Dön